GDPR: Ochrana danych osobowych

Ochrona danych osobowych klienta

Celem tego dokumentu jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez dostawcę internetowego Eshop GreenplantationCom s.r.o. z siedzibą w Hradisko 467, Luhačovice 76326, Czech Republic, IdNr. 17944759, zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Brnie pod numerem C 17944759, reprezentowanego przez Ruslana Skopala, dyrektora zarządzającego. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres info@greenplantation.pl, telefoniczny dzwoniąc pod numer +421 944 006 911 lub pisemny, pisząc na adres firmy podany powyżej.

Eshop Greenplantation.pl przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi, w celu wykonania umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli żaden z powyższych trzech warunków nie zachodzi, musimu uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami: w odpowiednim zakresie, przejrzystości i bezpieczeństwie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Informujemy Państwo z góry, jakie dane osobowe, dlaczego i przez jaki czas są przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzamy, w celu świadczenia Państwu waszych usług oraz w celu spełnienia naszych praw i obowiązków wynikających z umowy między Tobą a nami oraz w celu umożliwienia ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów. Dane te są przechowywane przez cały okres trwania umowy kupna-sprzedaży oraz przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków z zawartej umowy.

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia naszego sklepu internetowego, umożliwienia odwiedzania i przeglądania naszej witryny, ulepszania naszych usług i promowania produktów, tworzenia i aktualizowania kont użytkowników, realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz wypełniania naszych obowiązków. Możemy także przetwarzać informacje o Państwa urządzeniu mobilnym, adresie IP, dacie i czasie dostępu do naszej witryny, informacje o Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych, historię Państwa działalności na stronie internetowej oraz pliki cookie.

Oferujemy Państwu spersonalizowaną reklamę, współpracując z podmiotami trzecimi w celu zarządzania i wyświetlania naszych reklam na stronach internetowych innych podmiotów. Możemy także przeprowadzać ankiety, konkursy lub inne wydarzenia promocyjne na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem sieci społecznościowych. Posiadamy również profile na różnych platformach społecznościowych, aby dotrzeć do naszych klientów. Aby móc nagrodzić naszych stałych klientów, możemy wysyłać im kupony rabatowe na adresy, które podali w swoich zamówieniach. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem chatbota, e-maila, telefonu lub na sieciach społecznościowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ich obsługi.

Rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem sieci społecznościowych. Posiadamy profile na różnych platformach, takich jak Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Pinterest i Snapchat. Wszystkie informacje, komunikaty i materiały udostępniane na tych platformach są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tych platform. Ochrona danych jest regulowana osobno przez warunki określone dla danej platformy.

Wysyłanie kuponów rabatowych. W celu nagradzania naszych stałych klientów, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, możemy wysyłać kody rabatowe na adresy, które klienci podali w swoich zamówieniach.

Kontakt z obsługą klienta i inne zapytania. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu łatwego procesu zamawiania, zarządzania Państwa kontem użytkownika, obsługi klienta i marketingu bezpośredniego. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane rachunkowe, informacje o zamówionych przedmiotach, adres IP, pliki cookies oraz inne identyfikatory techniczne. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy, prawnego obowiązku lub uzasadnionego interesu. Okres przechowywania danych zależy od rodzaju danych. Przechowujemy dokumenty podatkowe przez okres 15 lat, a zgody na wysyłanie informacji marketingowych przez 2 lata od ostatniego aktywnego logowania.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez dostawcę usług online, firmę Eshop GreenplantationCom s.r.o. z siedzibą w Hradisko 467, Luhačovice 76326, Czech Republic, z identyfikatorem NIP 17944759, zarejestrowaną w sądzie miejskim w Brnie pod numerem rejestracyjnym C 17944759, reprezentowaną przez Ruslana Skopala, dyrektora zarządzającego. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt przez e-mail na adres info@greenplantation.pl, telefonicznie pod numer +421 944 006 911 lub listownie na powyższy adres firmy.

Firma Greenplantion.pl Eshop przetwarza Państwa dane osobowe ze względów prawnych, do wykonania umowy lub na podstawie uzasadnionego interesu. Jeśli żaden z powyższych trzech powodów nie występuje, otrzymujemy Państwa zgodę. Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami: adekwatny zakres, przejrzystość i bezpieczeństwo. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, który jest niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione. Informujemy Państwo z wyprzedzeniem, jakie dane osobowe, dlaczego i jak długo przetwarzamy.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu naszych usług oraz w celu spełnienia naszych praw i obowiązków wynikających z relacji umownej między nami a Państwem oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tych relacji umownych. Dane te są przechowywane przez cały czas trwania umowy kupna i sprzedaży oraz przez okres, który jest niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z relacji umownej.

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia naszego sklepu internetowego, odwiedzania i przeglądania naszej strony internetowej, poprawy naszych usług i promowania produktów, zakładania i aktualizowania kont użytkowników, realizacji umowy kupna i sprzedaży oraz spełnienia naszych zobowiązań. Możemy także przetwarzać informacje o Państwa urządzeniu mobilnym, adresie IP, dacie i czasie dostępu do naszej strony internetowej, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach języka, historię zachowania na naszej stronie internetowej i plikach cookies.

W celu zarządzania oferujemy Państwu spersonalizowaną reklamę, współpracując z podmiotami trzecimi.

My również musimy spełniać określone przepisy prawne. Jeśli wymagają one przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa zgoda na ich udostępnianie nie jest wymagana. Na ich podstawie prawnej przetwarzamy twoją identyfikację i dane kontaktowe, dane zamówienia, w szczególności w zakresie zgodności z następującymi przepisami:

Ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny,

Ustawa nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów,

Ustawa nr 235/2004 Coll., W sprawie podatku od wartości dodanej,

Ustawa nr 563/1991 Coll., W sprawie rachunkowości.

Do tych celów używamy danych osobowych przez maksymalnie 8 lat od wydania ostatniego dokumentu do Twojego zamówienia.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je udostępniamy?
Wszystkie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane jako przez administratora. Oznacza to, że określamy cele, dla których zbieramy Państwa dane osobowe, niezbędne zasoby danych do przetwarzania oraz jesteśmy odpowiedzialni za właściwe wykonanie tego procesu.

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, które są w roli administratora, a mianowicie:

Partnerom obsługującym operacyjne systemy płatności w celu zabezpieczenia płatności, szczególnie związanych z płatnością kartą, zwłaszcza Czechosłowakiem Commercial Bank, A.S. NIP: 00001350 i Comgate A.S. NIP: 26508842

Seznam.cz, A.S., NIP 26168685

Facebook Ireland Limited, z zarejestrowanym biurem przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Irlandia;

Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), zarejestrowane biuro w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Dostawca usługi wykrywania satysfakcji zweryfikowanych przez klientów i pośrednik naszej firmy sprzedażowej Heureka Shopping S.R.O., NIP: 023 87 727;

Prawo do dostępu
Mówiąc najprościej, macie Państwo prawo wiedzieć, jakie Państwa dane przetwarzamy, na jakiej stronie, o której godzinie uzyskujemy Państwa dane osobowe, do kogo je przekazujemy, kto przetwarza je poza nami i jakie inne podmioty są upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Możecie Państwo zapoznać się z przepisami w tym zakresie w dokumencie „Prywatność klientów”. Jeśli jednak nie jesteście Państwo pewni, które dane osobowe przetwarzamy, macie Państwo prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa są z naszej strony, czy nie, a jeśli tak, ma Państwo prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych. W ramach prawa do dostępu można nas poprosić o kopię przetwarzanych danych osobowych, a my podamy pierwszą kopię bezpłatnie i następne kopie za opłatą.

Prawo do usuwania danych

W niektórych przypadkach macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Państwa dane osobowe bez nadmiernego opóźnienia, jeśli zostanie spełniony którekolwiek z poniższych warunków:

Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów, dla których je przetworzyliśmy;

Nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, a jednocześnie my nie mamy istotnego powodu, dla którego musimynadal przetwarzać te dane.