Impressum

Impressum

Osoba odpowiedzialna:

GreenplantationCom s.r.o., Siedziba: Hradisko 467, Luhačovice 76326, Czech Republic, Republika Czeska Identyfikator podatkowy: 17944759 Numer identyfikacji podatkowej VAT: CZ17944759

Zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Brnie, dział C, wpis 132099 (dalej „Sprzedawca” lub „my”)

Kontakt:

Telefon: +421 944 006 911

E-mail: info@greenplantation.pl

Poniedziałek-piątek 9:00-17:00

Zarząd:

Dyrektor zarządzający: Lukas Tobolak

Rejestr handlowy:

Zarejestrowana w rejestrze handlowym w Sądzie Miejskim w BRNO, dział C, wpis C 132099

Numer identyfikacji podatkowej VAT: CZ17944759

Skargi / Rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów. Można skorzystać z tej platformy za pomocą zewnętrznego linku http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W związku z powyższym, prosimy o składanie skarg drogą elektroniczną na adres e-mail info@greenplantation.pl.

Staramy się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z naszej umowy w drodze porozumienia. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniu arbitrażowym i niestety nie możemy zaproponować udziału w takim postępowaniu.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Ta strona internetowa zawiera hiperłącza do stron innych dostawców. Firma GreenplantationCom s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści lub inne naruszenia praw na stronach innych dostawców.

Dotyczy to również obecności naszej firmy w Internecie na Facebooku, Instagramie, LinkedIn, Pinterest, Twitterze i YouTube.

Impressum musi być umieszczone na stronie internetowej w stopce, zgodnie z niemieckimi przepisami, i musi być łatwo widoczne. Zawiera podstawowe informacje o operatorem strony internetowej oraz ogólne informacje o stronie internetowej. Jeśli na stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, należy podać również link do niego.