Regulamin zakupów

 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin reguluje relacje pomiędzy firmą GreenplantationCom s.r.o, z siedzibą w Hradisko 467, Luhačovice 76326, Republika Czeska, numer identyfikacyjny firmy: 179447597, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod numerem C 132099, jako sprzedawcą, prowadzącą sklep internetowy na stronie www.greenplantation.pl oraz klientem, który zawiera z firmą umowę kupna.
  2. Firma traktuje wszystkich klientów w sposób równy i zapewnia im takie same korzyści, bez względu na to, czy są konsumentami. Dlatego niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów.
  3. Regulamin zakupów ma zastosowanie przede wszystkim do zakupu towarów w sklepie internetowym firmy Notino. Ma on również odpowiednie zastosowanie do zakupu towarów za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w sklepach stacjonarnych firmy.
 2. Zawarcie umowy kupna

  1. Klient może zawrzeć z firmą umowę kupna na odległość poprzez sklep internetowy, biuro obsługi klienta lub osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych firmy.
  2. W przypadku zawarcia umowy na odległość, złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii jest równoznaczne ze złożeniem oferty przez klienta. Zamówienie będzie ważne przez okres 7 dni, a firma potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostanie zawarta w momencie wysłania przez firmę zamówionych produktów. Firma powiadomi klienta o wysyłce towaru drogą e-mailową.
  3. Firma dostarcza towar jedynie w ilościach odpowiadających potrzebom konsumpcji własnej. W określonych przypadkach (w szczególności w przypadku obniżek cen lub wyprzedaży) firma zastrzega sobie prawo ustalenia maksymalnej dopuszczalnej ilości zamawianego towaru. iv. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, należy kliknąć przycisk „Kup teraz“. Tekst regulaminu oraz dane dotyczące zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat. W przypadku podania błędnych danych w zamówieniu, użytkownik ma możliwość ich poprawienia za pomocą formularza zamówienia lub używając konta klienta.
 3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

  1. Zgodnie z prawem, klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru, jednak firma daje klientowi prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 90 dni od dostarczenia towaru. To prawo również dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych firmy. ii. Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi poinformować firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można to zrobić pisząc na adres info@greenplantation.pl lub dzwoniąc pod numer +421 944 006 911.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzyma zwrot wartości towaru. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, spółka zwróci klientowi również koszty dostawy równoważne najtańszej opcji dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy w późniejszym terminie, klient otrzyma zwrot tylko wartości towaru. Spółka zwróci kwoty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem, spółka może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów, chyba że uzgodniono to inaczej. Wpłacone przez klienta środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.
  3. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: Packeta 99795993, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn, lub zwrócić towar osobiście do jednego ze sklepów spółki. Jeśli w związku z zawartą umową sprzedawca przesłał klientowi dodatkowy towar bezpłatnie („prezent”), podlega on też zwrotowi. W przypadku, gdy klient nie zwróci prezentu, otrzymanego wraz z zamówionym towarem, sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot płatności aż do momentu zwrotu prezentu. W takim przypadku klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.
  4. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem, klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek używania go w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru (np. używanie perfum już po ich wypróbowaniu). Należy również pamiętać, że klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy towar został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami lub w przypadku towarów zrobionych na specjalne zamówienie klienta (np. w opakowaniu ze zrobionym na zamówienie grawerunkiem), oraz w przypadku towaru, który klient wyjął z opakowania, a którego nie można zapakować ponownie z powodów higienicznych (np. otwarte preparaty kosmetyczne i inne towary, które mają bezpośredni kontakt ze skórą).
  5. Ponadto firma zastrzega sobie, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy obejmującej usługę pakowania na prezent lub pakowania ekologicznego, gdy towar został już zapakowany, a usługa została wykonana (jeśli klient wybierze tę opcję, sprzedający przystępuje do realizacji usługi pakowania na prezent lub pakowania ekologicznego natychmiast po złożeniu zamówienia).
 4. Reklamacje

  1. W przypadku wykrycia wady towaru podczas dostawy, firma wypłaci klientowi rekompensatę w formie kuponu. Klient ma również prawo żądać usunięcia wady poprzez wymianę lub naprawę towaru. Jeśli usunięcie wady jest niemożliwe lub nieopłacalne dla firmy, klient ma prawo żądać zniżki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest poważna - odstąpienia od umowy kupna. Prawa te przysługują również klientowi w przypadku wykrycia wady w późniejszym terminie.
  2. Firma ponosi odpowiedzialność za wady towaru, które ujawnią się w okresie dwóch lat od daty dostawy towaru lub przed datą ważności określoną na opakowaniu.
  3. Towar uznaje się za wadliwy, gdy nie spełnia on wymaganych lub określonych właściwości, nie spełnia swojego przeznaczenia, jest niezgodny z wymogami prawnymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Podobnie, wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta). iv. Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres info@greenplantation.pl lub dzwoniąc pod numer +421 944 006 911. Reklamowany towar należy przesłać na adres: Packeta 99795993, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn wraz z formularzem reklamacji dostępnym tutaj. Reklamację można również złożyć w naszym sklepie. W przypadku samodzielnego wypełniania formularza należy pamiętać, aby opisać, gdzie znajduje się wada i na czym polega, jak również podać preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  4. Sposób płatności i rodzaje dostawy i. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności i dostawy spośród dostępnych opcji. Przed wysłaniem zamówienia, spółka poinformuje klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy oraz kosztach z nimi związanych. W przypadku wyboru płatności online kartą, Klient musi wziąć pod uwagę, że płatność zostanie pobrana z karty w momencie dokonania transakcji. ii. Aktualnie dostępne sposoby płatności i rodzaje dostawy wraz z ich kosztami są dostępne tutaj. iii. Podane terminy dostaw mają charakter wyłącznie informacyjny i opierają się na przewidywanych terminach dostaw otrzymanych od przewoźników. iv. Spółka zastrzega sobie prawo do bezpłatnej dostawy towarów w określonych przypadkach.
 5. Postanowienia różne

  1. Spółka oferuje klientom różne zniżki, kody rabatowe oraz inne formy kuponów. Warunki ich wykorzystania określa regulamin, o którym klient zostanie poinformowany w każdym przypadku, chyba że określono to inaczej. Każdą zniżkę lub kupon podarunkowy można wykorzystać tylko jeden raz. W każdym zakupie można wykorzystać tylko jeden kupon tego samego rodzaju, chyba że określono to inaczej. Zniżki nie łączą się ze sobą. Jeśli wartość kuponu podarunkowego przewyższa wartość całego zakupu, różnica nie może być przeniesiona na nowy kupon, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.
  2. W związku z dokonaniem zakupu, klient może otrzymać od zewnętrznej firmy ankietę oceny zakupu. Klient może podzielić się swoją opinią na temat zakupów i produktów. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
 6. Wysyłka próbek

  1. Spółka oferuje usługę "Wypróbuj i kup" oraz możliwość wysyłania bezpłatnych próbek do wybranych klientów. Spółka zastrzega sobie prawo do oferowania klientom możliwości otrzymania bezpłatnej przesyłki zawierającej próbki zapachów oraz innych kosmetyków zgodnie z aktualną ofertą sklepu internetowego, w celu wypróbowania produktów z oferty sklepu. ii. Wybór próbek w ramach usługi "Wypróbuj i kup" jest ograniczony do produktów znajdujących się aktualnie na stanie oraz w aktualnej ofercie sklepu internetowego.

 7. Informacje ogólne

  1. Zgodnie z ustawą o dokumentowaniu sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi dowód zakupu. Sprzedawca ma także obowiązek zarejestrować sprzedaż online w organie celnym w przypadku wystąpienia usterki technicznej w ciągu 48 godzin.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na następujących adresach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. W przypadku wystąpienia sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, zgłaszając go na adres: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może zostać rozwiązana drogą internetową online.
  3. Umowa zostanie zawarta w języku polskim i będzie podlegać prawu polskiemu.
  4. Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysyłką towaru, klient będzie zobowiązany (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) do zapłacenia niedopłaty lub sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedawca może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę.
  5. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Fakturę prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeśli chcesz uzyskać fakturę w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy ją do zamówienia.
  6. Wszystkie ceny towarów, w tym ceny zniżkowe, są ważne aż do odwołania lub wyprzedaży zapasów